Cenik in delovni čas

Zimski delovni čas kluba: od 12 - 23h
Zimski delovni čas lokala: ponedeljek - petek 12 - 23h, sobota 8 - 13h, sobota popoldan in nedelja dopoldan sta odvisni od rezervacij igrišč

Cenik

Na podlagi 20. člena Statuta Teniškega kluba Krško (v nadaljevanju klub), je Upravni odbor kluba na svoji 1. seji dne 2.4.2017 sprejel

SKLEP

o višini članarine in igralnine za leto 2017 ter ceniku uporabe igrišč
I.
S tem sklepom se urejajo pogoji zakupa športne infrastrukture kluba za poletno sezono, tj. obdobje od 1.4.2017 – 30.9.2017.
II.

Članarina:

učenci, dijaki, študenti 10€
upokojenci 14€
odrasli 20€

 III.

Cenik uporabe zunanjih igrišč – 1 ura igranja:

 ZAKUP IGRIŠČA – PESEK Članska cena Redna cena
Do 14. ure 5€ 7€
Od 14. ure, brez žarometov 7€ 10€
Pod žarometi 10€ 12€

 ZAKUP IGRIŠČA – UMETNA TRAVA* Članska cena Redna cena
Brez žarometov 3€ 5€
Pod žarometi 5€ 7€
*umetna trava se po poletnem ceniku obračunava od 1.5.2017 do 30.9.2017
 ZAKUP IGRIŠČA – ODBOJKA NA MIVKI Članska cena Redna cena
Pod žarometi 8€ 10€

 LETNA IGRALNINA Člani Nečlani
Odrasli 100€ 150€
Učenci, dijaki in študentje 50€ 75€
Upokojenci 70€ 105€

 LETNA IGRALNINA - 1 ura tedensko celo igrišče Člani Nečlani
Podjetja (pravne osebe) 0€ 160€
Fizične osebe 150€ 200€

 Pri zakupu letne igralnine se lahko uveljavlja družinski popust – 2. člana 10%, trije člani 20%, štirje člani 30%.

Pogoji zakupa igrišča so sledeči:

  • Možna je rezervacija največ treh aktivnih terminov preko spletne aplikacije »rezervacija igrišč«.
  • V primeru, da se prižgejo žarometi v času igranja, se obračuna polna ura pod žarometi.
  • V primeru dežja imajo skladno s 3. členom pogodbe med klubom in Občino Krško o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo prednostno pravico igranja na umetni travi: najprej teniška šola, nato zakupniki tedenske ure, nato imetniki igralnine, nato člani kluba in nazadnje nečlani.
  • Rezervacija igrišč na umetni travi preko spletne aplikacije ni možna. Za rezervacijo je treba kontaktirati klub.

Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

 

Najem igrišč v zimski sezoni:

  do 18h po 18h zakup 10 ur
članska cena 16€ 18€ 160 €
redna cena 18€ 21€ 180 €

 

  zakup stalnega termina do 18h (1h) zakup stalnega termina od 18h (1h)
članska  350€ 400€
redna  400€ 450€

 

Predsednik TK Krško:
Bruno Nikolić, l.r.

 

Naši partnerji