Skip to main content

+386 70 848 889

Cenik letne sezone

Članarina za leto 2022 znaša:

Člani kluba

Višina članarine

Učenci, dijaki, študentje

15 €

Odrasli

30 €

Upokojenci

20 €

Cenik uporabe zunanjih igrišč – 1 ura igranja:

ZAKUP IGRIŠČA – PESEK
Članska cena

Redna cena

Do 17. ure
6 €

8 €

Od 17. ure
8 €

10 €

ZAKUP IGRIŠČA – TRDA PODLAGA*
Članska cena

Redna cena

Do 17. ure
6 €

8 €

Od 17. ure
8 €

10 €

*trda podlaga se po poletnem ceniku obračunava od 1.5.2021 do 30.9.2021

ZAKUP IGRIŠČA – ODBOJKA NA MIVKI
Članska cena

Redna cena

Pod žarometi
0 €

0 €

Cenik letne igralnine:

LETNA IGRALNINA
Člani

Nečlani

Odrasli
120 €

220 €

Učenci, dijaki in študentje
70 €

120 €

Upokojenci
90 €

160 €

LETNA IGRALNINA – 1 ura tedensko celo igrišče
Člani

Nečlani

Podjetja (pravne osebe)

220 €

Fizične osebe
170 €

220 €

Pri zakupu letne igralnine se lahko uveljavlja družinski popust – 2. člana 10%, trije člani 20%, štirje člani
30%.

  • Pogoji zakupa igrišča so sledeči:
    Možna je rezervacija največ treh aktivnih terminov preko spletne aplikacije »rezervacija igrišč«.
  • V primeru dežja imajo skladno s 3. členom pogodbe med klubom in Občino Krško o oddaji
    nepremičnine v brezplačno uporabo prednostno pravico igranja na trdni podlagi najprej teniška šola, nato zakupniki tedenske ure, nato imetniki igralnine, nato člani kluba in nazadnje nečlani.
  • Zakup letne igralnine obsega brezplačno igranje zgolj za imetnika igralnine. V primeru, da igra imetnik igralnine z neimetnikom igralnine, mora ta plačati polovico cene zakupa igrišča. V primeru igre dvojic zadostuje, da sta na igrišču dva imetnika igralnine. Za otroke, ki so člani teniške šole se smatra, da so nosilci igralnine, če igrajo z imetnikom igralnine.

Vse cene v ceniku so brez DDV. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost
DDV ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

Predsednik kluba:
Dr. Bruno Nikolić