NoviLogo.png

 

Na podlagi 20. člena Statuta Teniškega kluba Krško (v nadaljevanju klub), je Upravni odbor kluba na svoji 2. seji dne 30.3.2019 sprejel

SKLEP

o višini članarine in igralnine za leto 2019 ter ceniku uporabe igrišč

I.

S tem sklepom se urejajo pogoji zakupa športne infrastrukture kluba za poletno sezono, tj. obdobje od 1.5.2019 – 30.9.2019.

II.

Članarina za leto 2019 znaša:

Člani kluba

Višina članarine

Učenci, dijaki, študentje

10 €

Odrasli

40 €

Upokojenci

14 €

Diners Club Slovenija za odrasle člane sofinancira polovično vrednost (20€) članarine!

III.

Cenik uporabe zunanjih igrišč – 1 ura igranja:

ZAKUP IGRIŠČA – PESEK

Članska cena

Redna cena

Do 14. ure

5 €

9€

Od 14. ure, brez žarometov

7 €

12€

Pod žarometi

9 €

15€

ZAKUP IGRIŠČA – TRDA PODLAGA*

Članska cena

Redna cena

Brez žarometov

5€

7 €

Pod žarometi

7€

10 €

*trda podlaga se po poletnem ceniku obračunava od 1.5.2019 do 30.9.2019

ZAKUP IGRIŠČA – ODBOJKA NA MIVKI

Članska cena

Redna cena

Pod žarometi

0 €

0 €

LETNA IGRALNINA

Člani

Nečlani

Odrasli

100 €

200 €

Učenci, dijaki in študentje

50 €

100 €

Upokojenci

70 €

140 €

LETNA IGRALNINA – 1 ura tedensko celo igrišče

Člani

Nečlani

Podjetja (pravne osebe)

 

200 €

Fizične osebe

150 €

200 €

Pri zakupu letne igralnine se lahko uveljavlja družinski popust – dva člana 10%, trije člani 20%, štirje člani 30%.

 

Pogoji zakupa igrišča so sledeči:

  • Možna je rezervacija največ treh aktivnih terminov preko spletne aplikacije »rezervacija igrišč«.
  • V primeru, da se prižgejo žarometi v času igranja, se obračuna polna ura pod žarometi.
  • V primeru dežja imajo skladno s 3. členom pogodbe med klubom in Občino Krško o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo prednostno pravico igranja na umetni travi najprej teniška šola, nato zakupniki tedenske ure, nato imetniki igralnine, nato člani kluba in nazadnje nečlani.
  • Zakup letne igralnine obsega brezplačno igranje zgolj za imetnika igralnine. V primeru, da igra imetnik igralnine z neimetnikom igralnine, mora ta plačati polovico cene zakupa igrišča. V primeru igre dvojic zadostuje, da sta na igrišču dva imetnika igralnine. Za otroke, ki so člani teniške šole se smatra, da so nosilci igralnine, če igrajo z imetnikom igralnine.

Vse cene v ceniku so brez DDV-ja. Za fizične osebe se v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost DDV-ja ne obračunava, za ostale subjekte se obračunava v skladu z omenjenim zakonom.

Predsednik TK Krško:

Bruno Nikolić

BrunoPodpis.png

Naši partnerji

obcina krsko Logo Ece 20